Bağışçı Beyanı


İşbu “Bağışçı Beyan, Kabul ve Taahhüdü”ne “retav.org” sitesi üzerinden elektronik ortamda onay vermek suretiyle; işlem sırasında belirttiğim tutarın, işlem yapmak için gerekli bilgilerini bildirdiğim kredi kartımdan kesilmesini/tahsil edilmesini kabul ettiğimi/onay verdiğimi beyan ve kabul ile; yaptığım ödemenin tek yanlı ve gayri kabil-i rücu bağışlama olduğunu, Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu tarafından Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı Tüzüğü ve amaçları doğrultusunda kullanılmasını kabul ettiğimi, hiçbir şekil ve surette söz konusu tutarların iadesini talep etmeyeceğimi; işbu linki tıklamak/işaretlemek suretiyle tüm bu hususları kabul etmiş/onay vermiş sayılacağımı Biliyorum /Kabul Ediyorum/Onaylıyorum.