Teslimat ve İade Şartları


Bağışçı bağış yaptıktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin yaptığı bağıştan cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için bağışçının bağış yaptığına dair faturayı derneğimize posta yoluyla göndermesi gerekmektedir. Cayma hakkı süresi bağışın hesaba gönderildiği gün başlar. İade edilecek meblağın, ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli Bağışçı tarafından karşılanmalıdır.

Bağışçının cayma hakkını kullanması halinde ilgili birim, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç on iş günü içerisinde dönüş yapar. Teslim alınmış olan bağışın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması Bağışçının kusurundan kaynaklanıyorsa derneğe bağışı iade almama hakkını saklı tutar.

Bağışın iadesi için, durum öncelikli olarak info@retav.org mail adresine iletilmelidir. Bağışın iade olarak gönderilme talebinin alındığı bilgisi, dernek tarafından bağışçıya iletilir. Bu görüşmeden sonra bağış iadesi ile ilgili bilgileri içeren belgeler derneğe teslim edilir. Dernek tarafından belirtilen koşullar sağlandığı takdirde iade kabul edilir, tazmini de bağışçının kredi kartına/hesabına yapılır.

Roman Eğitim ve Araştırma Vakıf bağışları  bir dernektir. Bağışçının talebi/şartlı bağış gereğince ve talep/şartlı bağış doğrultusunda faaliyetlerde kullanılan& sarf edilen bağışlar için dernekten iade talebinde bulunulamaz.

Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın sorumluluğundadır.

Bağış kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Bağışçı bağışı kaç taksit ile yapmış ise, banka bağışçıya geri ödemesini o miktarda taksitle yapmaktadır.

Bağışçının bağış iptaline kadar kartından çekilen taksit bağış tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve bağışçı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri bağışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Tekrarlayan ödeme işlemlerinde, cayma hakkı her ay için, işlem tarihinden itibaren 7 gündür. Bu tarihten öncesi için, işlem yapılamaz. Talebi halinde, sonraki aylara ait işlemleri de iptal edilebilir.

Ürün iadeleri ile ilgili işlemlerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun ile belirlenen hak ve sorumluluklar bağışçı ve dernek tarafından yerine getirilir.